Evlilikte ilk görüşme

Evlenecek adayların, belli şartlara ve sınırlara riâyet ederek görüşmesi, konuşması, tanışması caizdir. Dinen iki yabancı olan insana dinin bu müsâmahası nikâhtan önce tarafların birbirini görmesi ve tanımasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu görme ve tanımanın sınırı, ruhsatları aşmamaktır.
İlerde istenmeyen birtakım durumların ortaya çıkmasını baştan önleme adına tarafların birbirini görmeleri önemli bir adımdır ve bu sünnettir. Sahabilerden Muğire ibn Şube, bir gün Peygamberimize gelerek bir kadınla evlenmek istediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz, “Onu gördün mü?” diye sormuş ve “Hayır” cevabını almıştır. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s.), “Git, o kadına bak. Çünkü bakman, evlendiğinizde aranızda ülfet ve sevginin devam etmesi için daha uygundur” buyurmuştur. Efendimiz uyum ve kaynaşmaya dikkat çekmiştir ki, bir ailenin temelini bu oluşturmaktadır. Benzer şekilde evlenme düşüncesini açan sahabilere Efendimiz hep evleneceği kadını görmelerini tavsiye etmiştir.
Birbirini tanımak için ne kadar zaman lazımdır?
Evlenecek çiftlerin birbirlerini tanıma süreleriyle ilgili genel-geçer bir süre tayin etmek doğru olmayabilir. Çünkü bu süre şartlara ve şahıslara göre farklılık gösterir. Ancak şu çiftler birbirlerini tanıdıklarına inanır ve karşılıklı olarak birbirleriyle evlenebilecekleri hakkında kanaatleri oluşursa, bu süreci uzatmadan evlilik hazırlıklarına başlamaları tavsiye edilebilir.
Görüşmede sınırlar nelerdir?
Görüşmelerin umûma açık yerlerde, başkalarının da bulunduğu evlerde, gerektiğinde başkalarına da açık alanlarda tarafların baş başa kalarak birbirini görmesi, konuşması, birbirlerinin dünya görüşleri, zevkleri, evlilikten beklentileri, alışkanlıkları… gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmaları da mahzur yoktur. Bu ölçüde bir görüşme, konuşma ve tartışma taraflara, sağlıklı bir evlilik birliğinin kurulmasının mümkün ve muhtemel olup olmadığı konusunda yeterli kanâat verir. Ancak,
1.      Henüz nikah kıymamış kadın ve erkek iki kişi arasında tokalaşmak gibi hiçbir türlü fiziksel temas caiz değildir.
2.      Bunun yanında dinen “halvet” denilen kadınla erkeğin hiç kimsenin olmadığı kamuya kapalı hususi bir mekanda bir araya gelip yalnız başlarına kalmaları da helal sınırlarının dışındadır.
3.      Müslümanın zaten konuşmayacağı müstehcen şeyleri kendi aralarında konuşmaları da uygun değildir.

Bir kimse evlenmek istediği kadına bakabilir mi?

Erkeğin evlenmek istediği kadına bakma hakkı vardır. Böyle bir durumda kadının yüzüne, ellerine bakması yeterli görülmüştür. Çünkü fiziki bir problemi yoksa bir kadının görünen yerlerine bakmakla kadının güzelliği hakkında yeterli bilgi elde edilmiş kabul edilir. Zaten fiziki bir problemi olan kimse bunu ileride eşi olacak kimseden saklamamalıdır. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde: “Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde, onun evliliğe teşvik edebilecek niteliklerine baksın.” buyurmuştur. İşte bu nitelikleri âlimlerimiz, yüz, el ve boyun olarak açıklamışlardır.
Evet, bir erkeğin evlenmek istediği bir kadına bakabilmesi ve evlilik öncesi onunla bazı önemli şeyleri zaruret miktarı kadar konuşabilmesi caizdir. Bütün hayatlarını birlikte geçirme düşüncesinde olan iki kişinin, birbirlerini görmeden, birbirleriyle konuşmadan, birbirlerini anlamadan evlilik yapmaları onların saadetleri açısından doğru değildir. Her insanın karakteri, mizacı, huyu farklıdır. Dolayısıyla evlilik öncesinde evliliğe ait meselelerin zaruret ölçüsünde, umuma açık yerlerde veya üçüncü bir şahsın yanında görüşülmesi önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir